ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.นาดี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

31

♣  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.นาดี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  »  ดาวน์โหลด  (คลิกที่นี่)