ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

26

♣  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย) »  ดาวน์โหลด  (คลิกที่นี่)