ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมสร้างถนนพูนดินภายในหมู่บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 (เส้นบ้านนางปราโมทย์ – นายประทีป ทองดา) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

30

♣  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมสร้างถนนพูนดินภายในหมู่บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 (เส้นบ้านนางปราโมทย์ – นายประทีป ทองดา) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย  »  ดาวน์โหลด  (คลิกที่นี่)