ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้านลุมพุก หมู่ที่ 8 (เส้นวัดโคกกันจาน) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

32

♣  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้านลุมพุก หมู่ที่ 8 (เส้นวัดโคกกันจาน) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย  »  ดาวน์โหลด  (คลิกที่นี่)