ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านประทัดบุคุ้มใต้ หมู่ที่ 17 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

52

♣ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านประทัดบุคุ้มใต้ หมู่ที่ 17 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย) »  ดาวน์โหลด  (คลิกที่นี่)