อบต.นาดี ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

9

♣  ในวันที่  6  เมษายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  โ่ดยนายมานะ  ดีล้อม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  มอบหมายให้ นายเอือก  มีแก้ว  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)…