อบต.นาดี ออกพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งเหตุต้นไม้ใหญ้ล้ม ทำให้สายไฟฟ้าขาด ภายในหมู่บ้านระไซร์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์

7

♣  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ได้รับแจ้งเหตุจากผู้นำชุมชนบ้านระไซร์  หมู่ที่  7  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ว่าจากเหตุพายุถล่มในวันที่  2  เมษายน  2565  ส่งผลให้มีต้นไม้ใหญ่ล้ม  ทำให้สายไฟฟ้าขาด  อบต.นาดี  โ่ดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้ออกพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์  เมื่อเวลา  13.00  น.  และได้ประสานเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์  ออกพื้นที่บรรเทาทุกข์ในเวลาต่อมา …