อบต.นาดี ต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จ.สุรินทร์

34

» 13 มกราคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์…