นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก และข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2565

5

วันที่  6 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยนายมานะ ดีล้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร พร้อมสมาชิก และข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2565 ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี….