ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ครั้งแรก

4

» ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี (ครั้งแรก) โดยได้รับเกียรติจากนายพรชัยแสน ลีประโคน ปลัดอำเภอเมืองสุรินทร์ ปฎิบัติราชการแทน นายอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ครั้งแรก ในวันที่ 4 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์…