อบต.นาดี จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ กิจกรรมเข้าฐานเรียนรู้ ตามโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือ

5

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ กิจกรรมเข้าฐานเรียนรู้ จำนวน 10 ฐานตามโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์…