ประกาศการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม/และคลอรีน) งานกิจการประปา ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

65

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประกาศการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม/และคลอรีน) งานกิจการประปา ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย  »  คลิกที่นี่