รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร และผู้ยื่นเอกสาร การเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) กิจการประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

58

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประกาศรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร  และผู้ยื่นเอกสาร การเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) กิจการประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย  คลิกที่นี่