ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ…

50

» องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยนางสาวพุดตาน แก้วปลั่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มอบหมายให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน หมู่ที่ 10 บ้านอาลอ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์…