พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

8

» องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ร่วมกับโรงเรียนในเขตตำบลนาดี จัดพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์…