อบต.นาดี มอบหมาย ผอ.กองการศึกษาฯ เป็นวิทยาร่วมในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.อ.เมืองสุรินทร์ หลักสูตร การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โซนใยไหมใบหม่อนและโซนไตรภาคี)…

7

» องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยนางสาวพุดตาน แก้วปลั่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มอบหมายให้ นายสัมพันธ์ เจนถูกใจ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรร่วม ในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์ หลักสูตร การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โซนใยไหมใบหม่อนและโซนไตรภาคี) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์…