อบต.นาดีร่วมกับผู้นำชุมชน มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

8

» องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยนางสาวพุดตาน แก้วปลั่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล อบต.นาดี ร่วมกับผู้นำชุมชน มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ บ้านอาลอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์…