ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านประทัดบุคุ้มใต้ หมู่ที่ 17 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

546

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านประทัดบุคุ้มใต้ หมู่ที่ 17 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่