ประกาศ “ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี” (ผ.ถ./ส.ถ.4/4)

62

»  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประกาศ “ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี” (แบบ  ผ.ถ./ส.ถ. 4/4)…

» คลิกที่นี่