คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ในการสมัครรับเลือกตั้ง หากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ต้องถูกดำเนินคดี ตามมาตรา 120

70

»  คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ในการสมัครรับเลือกตั้ง หากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ต้องถูกดำเนินคดี ตามมาตรา 120