คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ในการสมัครรับเลือกตั้ง หากขาดคุณสมบัติฯ ต้องถูกดำเนินคดีตามมาตรา 120

74
♦  วันที่ 11-15 ต.ค. 64 คือวันรับสมัคร ส.อบต และ นายก อบต. ทั่วประเทศ ด้วยความห่วงใยทุกท่าน พรบ.เลือกตั้งปี 62
»  เรื่อง คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ในการสมัครรับเลือกตั้ง หากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ต้องถูกดำเนินคดี ตามมาตรา 120 (ผู้ใดลงสมัครโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติฯ ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ ตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนด 20 ปี) และมาตรา 137 (แจ้งความอันเป็นเท็จ จำไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท) แห่งประมวลกฎหมายอาญา