ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

71

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย  คลิกที่นี่