ทำไมใส่หน้ากากแล้ว ยังติดเชื้อ… เพราะไวรัสโควิดอยุ่ในที่ต่างๆ…

22