ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี บ้านกระทมพรง หมู่ที่ 12 ความยาวท่อรวม 4,288 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

88

»  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี บ้านกระทมพรง หมู่ที่ 12 ความยาวท่อรวม 4,288 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่