ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานจ้าง ด้งนี้ (1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานธุรการ) 2. ตำแหน่ง ช่างเครื่องสูบน้ำ ) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

117

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานจ้าง ด้งนี้
1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานธุรการ)
2. ตำแหน่ง ช่างเครื่องสูบน้ำ 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย  คลิกที่นี่