ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง มอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีให้ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563

64

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง มอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีให้ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิ๊กที่นี่