องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ขอเชิญร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และสิ่งของต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมและเข้มงวด

12

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ขอเชิญร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และสิ่งของต่างๆ  เช่น  เจลแอลกอฮอล์  ถุงมือ  หน้ากากอนามัย  ข้าวสารอาหารแห้ง  ของใช้จำเป็น  ตามกำลังศรัทธา  เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงและเข้มงวด  โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…(♣ ขอบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมบริจาคครั้งนี้  จงส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  พร้อมทั้งประสพแต่ความสุขสวัสดิ ์พิพัฒน์มงคล  สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ…)