กิจกรรม “ทำบุญถวายเทียนพรรษา” เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

20

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  โดยนางสาวพุดตาน  แก้วปลั่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  พนักงานส่วนตำบล  ดำเนินการจัดกิจกรรม “ทำบุญถวายเทียนพรรษา” เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564  ในวันที่  23  กรกฎาคม  2564  ณ  วัดสุเขตตาราม  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์