ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

107

»  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่