การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 รวม 5 บทความ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

124

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ประจำเดือน มิถุนายน  2564  รวม 5 บทความ  ดังนี้

1. บทความเรื่อง  :  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย

2. บทความเรื่อง  :  ใครพิจารณาเรื่องของผม

3. บทความเรื่อง  :  อยากได้เอกสารในสำนวนคดี

4. บทความเรื่อง  :  รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน

5. บทความเรื่อง  :  ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย  »   ดาวน์โหลด  (คลิกที่นี่)