ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

14