ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกพระ หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านนายลอย บูรณะ – ทำนบโคกพระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

104

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกพระ หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านนายลอย บูรณะ – ทำนบโคกพระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  »  คลิกที่นี่