ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564-เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

63

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564-เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย  »  คลิกที่นี่