ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านประทัดบุคุ้มใต้ หมู่ที่ 17 (เส้นบ้านนายโรจน์ ที่ดิน น.ส.มวย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

62

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านประทัดบุคุ้มใต้ หมู่ที่ 17 (เส้นบ้านนายโรจน์ ที่ดิน น.ส.มวย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  »  คลิกที่นี่