ประกาศการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านประทัดบุคุ้มใต้ หมู่ที่ 17 (เส้นบ้านนายโรจน์ ที่ดิน น.ส.มวย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

58

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประกาศการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านประทัดบุคุ้มใต้ หมู่ที่ 17 (เส้นบ้านนายโรจน์ ที่ดิน น.ส.มวย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  »  คลิกที่นี่