ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสองชั้น หมู่ที่ 14 (เส้นบ้านนายประเสริฐ ยิ่งได้ชม-บ้านนางสมจิตร บุญปลอด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

58

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสองชั้น หมู่ที่ 14 (เส้นบ้านนายประเสริฐ ยิ่งได้ชม-บ้านนางสมจิตร บุญปลอด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  »  คลิกที่นี่