ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านลุมพุก หมู่ที่ 8 (คุ้มแจงแมง-ถนนกลางหมู่บ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

48

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านลุมพุก หมู่ที่ 8 (คุ้มแจงแมง-ถนนกลางหมู่บ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  »  คลิกที่นี่