ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

13

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย) คลิ๊กที่นี่