ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกวัด (เส้นบ้านนางอุ – สามแยกสวนนายเฉลิม) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

74

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกวัด (เส้นบ้านนางอุ – สามแยกสวนนายเฉลิม) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ความกว้าง  5 ม. ยาว 811 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,055 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย  คลิกที่นี่