โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมถวายเทียนประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563

26

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมถวายเทียนประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดสุเขตตาราม ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์