องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มผู้กักกันในพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 16 จำนวน 22 ราย

9

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี นำโดยนางสาวพุดตาน แก้วปลั่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นาดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี และผู้นำชุมชน ได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มผู้กักกันในพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 16 จำนวน 22 ราย ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ จุดให้บริการมอบถุงยังชีพบ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 16 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์