องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 31 ชุด

7

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 31 ชุด ในวันที่ 30 เมษายน 2563 ภายในตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์…