ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโดมพร้อมทางเดินเท้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระทมพรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

299

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโดมพร้อมทางเดินเท้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระทมพรง  ขนาดกว้าง  2  ม.  ยาว  32  ม.  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  64  ตร.ม.  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ชุด  (ตามแบบของ  อบต.นาดี)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่