ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นบ้านโคกวัด-บ้านสว่างอารมณ์) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

254

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นบ้านโคกวัด-บ้านสว่างอารมณ์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ 91-009 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,500 ตารางเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  คลิกที่นี่