รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร  และรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร  การเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นบ้านโคกวัด – บ้านสว่างอารมณ์) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

50

รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร  และรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร  การเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นบ้านโคกวัด – บ้านสว่างอารมณ์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 91-009 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,500 ตารางเมตร อบต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  คลิกที่นี่