ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการมุงหลังคาพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกวัดโคกอรุณ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 29 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด (ตามแบบของ อบต.นาดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

257

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการมุงหลังคาพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกวัดโคกอรุณ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 29 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด (ตามแบบของ อบต.นาดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่