โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2563

7

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ร่วมกับอำเภอเมืองสุรินทร์  ได้จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ประจำปี  2563  ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2563  ณ  วัดสุเขตตาราม  หมู่ที่  12  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์