ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างถนนหินคลุกบ้านประทัดบุคุ้มใต้  หมู่ที่  17  (เส้นไปทุ่งนา)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

257

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างถนนหินคลุกบ้านประทัดบุคุ้มใต้  หมู่ที่  17  (เส้นไปทุ่งนา)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  คลิกที่นี่