ผลการพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ของผู้ยื่นประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  การเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างถนนหินคลุกบ้านประทัดบุคุ้มใต้  หมู่ที่ 17  (เส้นไปทุ่งนา)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

279

ผลการพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ของผู้ยื่นประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  การเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างถนนหินคลุกบ้านประทัดบุคุ้มใต้  หมู่ที่ 17  (เส้นไปทุ่งนา)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  คลิกที่นี่