รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร  และรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร   การเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างถนนหินคลุกบ้านประทัดบุคุ้มใต้  หมู่ที่  17  (เส้นไปทุ่งนา)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

250

รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร  และรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร   การเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างถนนหินคลุกบ้านประทัดบุคุ้มใต้  หมู่ที่  17  (เส้นไปทุ่งนา)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  คลิกที่นี่